Klubové akce 2020

Volební valná hromada proběhla vzhledem ke COVIDU 16.6.2020 - zvoleni byli stávající členové výboru i revizní komise

Zakončení závodní sezóny proběhlo v sobotu 27.6. v Bufetu U Kašparů za účasti cca 50 členů klubu. Všem závodním poděkoval za reprezentaci klubu jednatel Mgr. R. Brož a předseda klubu Ing. P. Beneš, odměnou pak byly steaky, limonády, pivo a nanuky, na které přítomné pozval klub.