Členské poplatky 2020

Členské poplatky

  • Dospělí hráči nad 18 let - 3 700,-Kč
  • Rekreační hráči (hra ve všední den do 15,00 hod., v sobotu a neděli bez omezení) - 2 700,-Kč
  • Mládež do 18 let - 1850,-Kč
  • Mládež a studující ve věku 18 - 26 let - 2 400,-Kč
  • Důchodci (hra ve všední den do 15,00, v sobotu a neděli bez omezení) - věk nad 62 - 69 včetně 1 850,-Kč, nad 70 let  - 1350,-K
  • Udržovací poplatek - 500,-Kč

Povinností každého člena LTC Pardubice (vychází ze stanov klubu - spolku) je uhradit výše uvedené poplatky v hotovosti v sídle LTC nebo bankovním převodem na rok 2019 do 31.12.2018. V případě neuhrazení do 15.1. 2019 je člen povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.